Oferta 2023/2024

 

 

I A

KLASA  HUMANISTYCZNO - PRAWNA

Profil klasy humanistyczno – prawnej  wyposaża w szerokie kompetencje odpowiadające potrzebom aktualnego rynku pracy.

Celem realizacji programu nauczania w klasie humanistyczno – prawnej  jest przygotowanie uczniów do uczestniczenia w życiu społecznym i kulturalnym, a także  zapoznanie ze strukturą, organizacją  i  aktami prawnymi regulującymi funkcjonowanie  określonych  instytucji publicznych.

Absolwenci  będą mogli  z  powodzeniem ubiegać się o miejsca na studiach : prawniczych, dziennikarskich, filologicznych, historycznych, pedagogicznych, psychologicznych, socjologicznych, administracyjnych. 

 

Przedmioty rozszerzone                                    

Język polski

Język angielski

Historia

 

Przedmioty dodatkowe

Podstawy prawa  - zajęcia z prawnikiem

 

I B

KLASA  HUMANISTYCZNO  - TEATRALNA

 

Profil klasy humanistyczno – teatralnej  stworzony został  z myślą o uczniu, który posiada szerokie zainteresowania humanistyczne z zakresu literatury,  teatru oraz  języków nowożytnych.

 

Celem realizacji programu nauczania w klasie humanistyczno – teatralnej  jest rozwijanie krytycznego odbioru tekstów kultury oraz aktywności twórczej w ramach warsztatów teatralnych. Uczniowie poznają tajniki procesu twórczego, będą świadomie i aktywnie odbierać dzieła kultury oraz mieć możliwość zmierzyć się z magią teatru.

Absolwenci  będą mogli  z  powodzeniem ubiegać się o miejsca na studiach, takich jak : filologia polska, teatrologia, arteterapia, kulturoznawstwo, wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej, humanistyka cyfrowa, humanistyka drugiej generacji, produkcja form audiowizualnych.

 


Przedmioty rozszerzone                                    

Język polski

Język angielski

 

Przedmioty dodatkowe

Warsztaty teatralne - zajęcia z aktorem 

 

I C

KLASA  BIOLOGICZNO - CHEMICZNA

Profil klasy biologiczno - chemicznej  stworzony został  z  myślą o uczniu, który planuje poszerzać wiedzę przyrodniczą, wiążąc swoją przyszłość  z  szeroko rozumianym  sektorem  medycznym, chemicznym, rafineryjnym, farmaceutycznym , wymagającym rozszerzonej  znajomości  biologii i chemii.
 

Celem realizacji programu nauczania w klasie biologiczno - chemicznej  jest kształtowanie postaw prozdrowotnych i proekologicznych oraz  badawczego sposobu myślenia.

Absolwenci  będą mogli  z  powodzeniem ubiegać się o miejsca na studiach, takich jak : medycyna, farmacja, dietetyka, rehabilitacja, fizykoterapia, pielęgniarstwo, analityka medyczna, kosmetologia, biotechnologia, ochrona środowiska, opieka społeczna, pedagogika, psychologia, weterynaria, ratownictwo medyczne, fizjoterapia, wychowanie fizyczne.

 

Profil objęty jest patronatem  Wydziału Nauk o Zdrowiu Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku.

 

W trakcie realizacji programu  klasy  biologiczno-chemicznej współpracujemy dydaktycznie z Centrum Symulacji Medycznej.

 

Przedmioty rozszerzone                                    

Biologia

Chemia

 

Przedmioty dodatkowe

warsztaty edukacyjne w Colegium Medicum Akademii Mazowieckiej w Płocku

 

I D

CYBERMAT

Profil klasy CYBERMAT  wyposaża w szerokie kompetencje odpowiadające potrzebom aktualnego rynku pracy.

Klasa powstała z myślą o uczniach dociekliwych, mających świadomość ogromnej roli nauk ścisłych w rozwoju naszej cywilizacji.

Absolwenci  będą mogli z powodzeniem ubiegać się o miejsca na studiach, takich jak : informatyka, cybernetyka, matematyka, marketing, ekonomia, logistyka, geodezja, architektura, filologia angielska. 

Dobór przedmiotów rozszerzonych pozwoli na dużą elastyczność w wyborze kierunku studiów wyższych.

 

Przedmioty rozszerzone                                    

Matematyka
Informatyka
Język angielski

 

Przedmioty dodatkowe

Robotyka

 

I E

KLASA  LINGWISTYCZNA

Profil klasy lingwistycznej stworzony został  z myślą o uczniu, który chce  pogłębić swoje umiejętności językowe oraz przygotować się do studiów lingwistycznych.

 

Celem realizacji programu nauczania w klasie lingwistycznej  jest propagowanie kultury krajów hispanojęzycznych w zakresie  poznawania  wybranych aspektów, takich jak: odmiany języka hiszpańskiego, historia, sztuka, literatura, muzyka, film i sport.

Istnieje możliwość  uzyskania certyfikatu DELE – uznawanego na całym świecie dokumentu potwierdzającego znajomość języka hiszpańskiego.

Absolwenci  będą mogli  z  powodzeniem ubiegać się o miejsca na studiach, takich jak : lingwistyka stosowana, filologia angielska, iberystyka.


Przedmioty rozszerzone                                    

Język angielski

Język polski

 

Przedmioty dodatkowe

Kultura krajów hiszpańskojęzyczych

 

IF

KLASA PSYCHOLOGICZNO - SPOLECZNA

Profil klasy psychologiczno - społecznej stworzony został  z myślą o uczniu, który planuje  studiować psychologię lub kognitywistykę oraz interesuje się zagadnieniami związanymi z ludzką psychiką.

 

Przedmioty rozszerzone
język polski
język angielski

 

Przedmioty dodatkowe
Podstawy psychologii i komunikacji interpersonalnej

 

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
 

Koła przedmiotowe (wszystkie przedmioty nauczane w szkole).
Zajęcia z języka angielskiego przygotowujące do certyfikatów językowych.
Koło strzeleckie.


PRACA WYCHOWAWCZA
 

Zapewniamy dobrą, rodzinną atmosferę w szkole, pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji, efektywną współpracę z rodzicami.

Copyright © 2023 Akademickie Liceum Ogólnokształcące przy Akademii Mazowieckiej w Płocku. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. Created by: Strony dla szkół
Akademickie Liceum Ogólnokształcące przy Akademii Mazowieckiej w Płocku / Ul. Kościuszki 20, 09-402 Płock / TEL: 24 366 54 12 / EMAIL: liceum@aloplock.edu.pl